Welcome

  • Strategic partnership between a state and an international organization: and ideal model

    Model idealny partnerstwa strategicznego pomiędzy państwem a organizacją międzynarodową